Aluksi valitse tarkastelun kohteena oleva kasvi, paikkakunta, ja viljelyksen maalaji
 
 

Valitse seuraavaksi ylävalikosta, mitä viljelyn osa-aluetta haluat tarkastella;
Kastelu, Lannoitus, Sadon valmistuminen
 
MTT PeltoTohtori on MTT:n kehittämä viljelijöille, neuvojille ja opettajille tarkoitettu tietokoneohjelma, jonka avulla saadaan tukea viljelyn keskeisimpiin perusasioihin liittyvään päätöksentekoon. Ohjelma auttaa kastelun ja lannoituksen suunnittelussa sekä kasvin kasvuun ja tuholaisiin liittyvien asioiden ennustamisessa.
 
PeltoTohtoriin syötetään tiedot viljeltävästä kasvista, maalajista ja käytetystä viljelytekniikasta. Ohjelmassa on valmiina perustiedot mm. eri maalajien ominaisuuksista, lannoitteista, kasvien ravinnetarpeista ja paikkakuntien tilastollisesta säästä. Näiden monien tekijöiden pohjalta ohjelma laskee viljelypäätöksien tueksi kastelu- ja lannoitusohjeet, ennusteet kasvintuhoojien esiintymisestä ja sadon valmistumisesta ko. paikkakunnalla. Ohjelmaa voi myös tarvittaessa muokata paremmin omiin tarpeisiinsa sopivaksi.
 
Tässä www-esittelyversiossa on staattisena keskeinen osa PeltoTohtori-ohjelmasta. Tämän avulla voi suunnitella puutarhakasvien viljelyä omalla alueella. Tässä sovelluksessa on laskettu kastelu, lannoitus ja lämpösumma tiettyjen vertailukasvien ja -paikkojen avulla.
Palvelun tuotanto: © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, 2005 | www.mtt.fi
Cannot open database "dwdb_msgdemo" requested by the login. The login failed. Login failed for user 'sa'.